Raspodela Sanitarije

Kako rasporediti sanitarije:
Od sistema odvoda i dovoda vode zavisi i raspored sanitarija pa ukoliko unapred napravite plan i raspored možete odlučivati i o rasporedu svakog elementa koji čini kupatilo. Ne morate čak ni ugraditi sve elemente odjednom ali je veoma važno da se predvide mesta za njih kao i da se završe priključci. Kada to obezbedite kasnije je lako ubaciti ostale elemente koje ste zamislili u svom kupatilu.