Kanalizaciona Mreza

Kanalizaciona instalacija je pored vodovodne važan faktor prilikom početne faze adaptacije bilo kog objekta. Vodovod i kanalizacija su potpuno povezani sistemi i služe da dovedu i odvode vodu u objekat i van njega.
I kanalizaciona instalacija zahteva precizno planiranje pre nego što se izvedu bilo koji drugi radovi. U ovakvim stvarima najčešće dolazi do grešaka zbog toga se više puta napominje da je najvažniji precizan plan i pozicija kompletne vodovodne i kanalizacione mreže. Kada se kompletan posao završi nemoguće je bilo šta promeniti.