Instalacije u Dvorišta

Postavljanje kanalizacione instalacije u dvorišta:
U dvorištu je vrlo često potrebna kanalizaciona instalacija gotovo za sve objekte u čijem su sklopu.